یک لینک کوتاه و امکاناتی باور نکردنی | Shortny

Custom Alias

If you need a custom alias, you can enter it below.

Link Expiration

Set an expiration date to disable the URL after this date.

Password Protect

By adding a password, you can restrict the access.

Description

This can be used to identify URLs on your account.


Geotargeting Add more locations

If you have different pages for different countries then it is possible to redirect users to that page using the same URL. Simply choose the country and enter the URL.


Device Targeting Add more device

If you have different pages for different devices (such as mobile, tablet etc) then it is possible to redirect users to that page using the same short URL. Simply choose the device and enter the URL.

یک لینک کوتاه و امکاناتی باور نکردنی

این سرویس فقط یک کوتاه کننده لینک نیست، بلکه یک سرویس بازاریابی قدرتمند است که با امکاناتی که در اختیار شما قرار می دهد می توانید اطلاعات زیادی در مورد مشتریان و رفتارهای آنها جمع آوری کنید.

متمایز باشید و تجارت خود را حرفه ای آغاز کنید

همین حالا ثبت نام کنید

بازاریابی با اعتماد به نفس

تعداد لینک های ثبت شده

148 لینک

تعداد کلیک های دریافتی

2656 کلیک

تعداد کاربران

10 کاربر